לקנות עולם בשעה

***הסיפור אותו נספר לילדינו | הקב”ה הכול יכול ואני ימשיך להתעקש | מכת חושך נכנסה לתוך ביתנו ? | לקנות עולם ברגע אחד | הדבר תלוי אך ורק בי | האם יש לנו זכות בחירה | התשובה לשאלותיהם של הרשעים***

Read More »