זכות הבחירה

***האם בריחה מניסיון זהו מעשה טוב | תלמיד חכם ורועה צאן | האם אתה בוחר ובורח או מחריב |אין הקב”ה מביא ניסיון על האדם אלא אם כן יכול לו | האם אני מכיר את עצמי | מדוע התביעה כלפינו בשוויון לעמודי עולם כמות יוסף והלל | ההבדל בין ניסיון פנימי לחיצוני | מיהו בתחילה בפתח הבית ולבסוף רובץ בו***

Read More »

תן אמון באומן

***לאיך נקנה את עולמינו ברגע אחד | האם אנו מנצלים הזדמנויות בחיים | אומנות אותיות אין מוות | הכול תלוי אך ורק בידיים שלנו | לחשב מסלול מחדש | אמרת בוקר טוב לכולם היום | כמה אנו מחמיאים לבנים שלנו***

Read More »

לקנות עולם בשעה

***הסיפור אותו נספר לילדינו | הקב”ה הכול יכול ואני ימשיך להתעקש | מכת חושך נכנסה לתוך ביתנו ? | לקנות עולם ברגע אחד | הדבר תלוי אך ורק בי | האם יש לנו זכות בחירה | התשובה לשאלותיהם של הרשעים***

Read More »

דיינו או דיי נו

***הכלב ששמר בעצמו על העדר | ילד טוב או ילד רע | ההבדלים בין דרגת איש קודש לדרגת אדם | האם דג מחזיר בתשובה | שחור ולבן בגלגל אחד | האם מבטינו על עולם היקום היא נקודתית או ערכית***

Read More »

להיות לוחם

***כיצד נהפוך מחולמים ללוחמים? ומהו המכנה המשותף שלהם? מדוע האסיר הישר לא קיבל פרס על דרכו הישרה? וכיצד הבנה אחת פשוטה תתן לנו כח להילחם אל מול תוכניותיו של היצר הרע***

Read More »