תן אמון באומן

תן אמון באומן

איך נקנה את עולמינו ברגע אחד | האם אנו מנצלים הזדמנויות בחיים | אומנות אותיות אין מוות | הכול תלוי אך ורק בידיים שלנו | לחשב מסלול מחדש | אמרת בוקר טוב לכולם היום | כמה אנו מחמיאים לבנים שלנו

הרב עמרם סויסהמדיטציה וסדר במחשבה

נתבונן במהלך חיינו נשים לב, שהמחשבה היא השולטת על גופינו, ואיתה אנו מנהלים את אורך חיינו במהלך כל אותו היום.
כשתעבור מחשבה של שמחה בליבך- נזכרת במשהו ובדבר מצחיק ששימח אותך בשבת האחרונה או אפי’ כאשר טיילת קצת וצחקת עם אשתך, הדקות הבאות לאחר אותה מחשבה יהיו בשמחה ובתבונה, וכך להפך.

רך כקנה וקשה כארז

מעשה יפה מספרת הגמרא במסכת תענית
על ר’ אליעזר בן ר’ שמעון ממגדל גדור, שבא מבית רבו והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת הנהר ושמח שמחה גדולה, והייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד הרבה,
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר,
אמר לו שלום עליך רבי ולא החזיר לו,
אמר לו ריקא כמה מכוער אותו האיש שמא כל בני עירך מכוערים כמותך
אמר לו איני יודע- אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית.
כיוון שידע בעצמו שחטא, ירד מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו נעניתי לך אנא מחול לי,
אמר לו איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית…,
אמר להם בשבילכם אני מוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן, מיד נכנס ר’ אלעזר ואמר לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז.

ויכוח וסיפור קשים להבנה

הדין ודברים בין אותו מכוער לרבי אלעזר נראים מביכים, תמוהים, ולא קשורים.

  • מהי כוונת הגמרא נזדמן אותו אדם ולא נכתב פגש באותו אדם ?
  • מה ר’ אלעזר מפתיע וקורא לאותו אדם מכוער ?
  • איך קישר ר’ אלעזר בין אותו כיעור לבני עירו ?
  • לאחר שאמר לו לפנות למי שיצר אותו, רק אז מבקש רבי אלעזר מחילה וסליחה וכפרה ?!
  • מהי הכרעת לימודו של ר’ אלעזר בסיפור זה “רך כקנה ולא קשה כארז”?

כלי מכוער או יצירת אומן

“לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער”- זה המשפט המכריע שאומר אותו אדם לרבי אלעזר.
מבאר המהרש”א – הטעם משום: שנותן חסרון ביצירה, אבל אתה שאמרת עלי כמה מכוער… אתה נותן חסרון ביצירה.

מסביר העיון יעקב את דברי המהרש”א – ר’ אלעזר הסתכל על אותו אדם ע”פ תפיסת חייו שכרגע חווה מבית רבו והביט בו לתוך פנימיותו.
ולכן קרא אותו ריקא משום שהיה ריק ומכוער ממצוות- ומנסה ר’ אלעזר לדון את אותו אדם לכף זכות, ואומר לו אולי בני עירך ריקים ומכוערים כמוך, ומשום זה נובע כל דיבור ותוכן הריקנות שבך.

בעולם הבריאה שלנו כיום אדם נמדד עפ”י חבריו, ידוע שכל מעשינו נובעים ונוצרים על פי החברה החיצונית שבחוץ.
למשל אם החברה תלבש גזרות של בגדים צמודים, אז גם אנו נלבש את אותם בגדים צמודים וכן להפך.
אז אולי נובע רמת הכיעור שבך מפני בני עירך!?
עונה לו אותו מכוער איני יודע-“למד לשונך לומר איני יודע”- וזהו ממין החכמה שבי שלא תחשבני שאני ריק מדעה חכמה ומצוות.
והוסיף ואמר לו “אין בעיה אני מכוער? לך לאומן שיצר את הכיעור הזה ..”
אתה ר’ אלעזר מסתכל על הכיעור והפנימיות שנובעת ממני, אם כן אתה מסתכל על חסרון ביצירת הקב”ה בבריותיו.
אבל אני מביט ומבחין באומנות שהקב”ה נטע בי, אוזניים, ידיים, ורגליים, ואצבעות, ועוד מלא מידע על חכמת הגוף, דברים שאין הפה יכול לתארם, דברים שיכלה הזמן והמה לא יכלו,שזהו עצם היצירה של האדם.

הסתכלות מתעתעת

פה יורד ר’ אליעזר מהחמור ומשתטח על הארץ ומבקש מחילה וכפרה.
פה מגלה ר’ אליעזר את גדלותו של אותו אדם, אפי’ שיודע שהוא מכוער וריק הוא מבפנים אולם עדין מביט הוא באומנותו של הקב”ה ביצירת כפיו, ומבין שאלו הנתונים והיכולות שהקב”ה נטע בו וזוהי כל האומנות היפה שאני צריך להביט בה.

הבן של יצחק לומד יותר טוב

פעמים רבות בחיינו אנחנו יודעים להתלונן ולבכות ולהתאונן בחדרי ליבנו.

לפעמים אפילו כאשר הסביבה כן תומכת ומחבקת ומרוממת אותנו, אבל אנו בתוך תוכינו בוכים ומסתכלים על המכוער והכיעור שנמצא במראה ובסביבה.
למרות שהקב”ה בראנו באומנות יפה ונקייה.

ההיבט בחיינו צריך להשתנות, וצריך להבין שאלו הם הכוחות והנתונים שהקב”ה ברא וטבע בך, הבט בהם וקבל את האומנות והרושם שהם משאירים כלפיך, כי אלה הם כל יכולתך.

  • פעמים האדם אומר לבנו, כמה חבל שלא יצאת כמו הבן של יצחק, תראה איך הוא חכם ותראה איך מצליח הוא במבחנים, איזה ילד מוכשר הוא.
  • פעמים האדם שח לאשתו- כמה חבל שלא נבראת כמו האישה של ראובן, איך היא עוזרת בבית, ואיך היא משקיעה בלבוש שלה, איך היא נקייה ומסודרת…

כל זה ההיבט הרע והמכוער ביצירת האומנות שהקב”ה נטע כלפינו, תביט ביכולות של אותה יצירה, תראה את כל התמונה כולה, הבט איך היא יפה ומרשימה, תחייך וחייך ישתנו לטובה.

נתאר לעצמינו על יצירת מופת שנצטיירה על גבי תמונת קנבס יפה וגדולה, שמרשימה צופים ואנשים רבים, כאשר ניקח את אותה תמונה ונקרב אותה למרחק סנטימטר בודד מין העין- אנו נראה קשקוש אחד גדול ומכוער, אולם כאשר נרחיק את התמונה מהעניים שלנו- ונביט בכל יופייה ואומנותה, נראה עולם ומלואו ויצירת אומנות מופלאה.

פעמים רבות בידיים שלנו אנו הורסים את החיים שברשותנו- תשמח במי שאתה, ביכולות שלך, בנתונים שלך ובמידות שאלוקים טבע בך.

חסרונות ויתרונות

כותב ר’ ירוחם ממיר – “אוי לו לאדם שלא מכיר את חסרונותיו, ועוד יותר אוי לו לאדם שלא מכיר את יתרונותיו, כי רק ע”י היתרונות שבו- יוכל לתקן את החסרונות שבו…”
היסוד הבסיסי לחיינו, הבט בסביבה היפה והירוקה שכוללת אותך את אשתך, בניך, הוריך, שכינך, ותראה את האומנות שבהם.

 לבטל רצונות

על דרך זו מבוארת יפה המשנה במסכת אבות ” הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך…”  
על היסוד שביארנו עד עכשיו מבואר יפה תחילתה של המשנה.
שנשנה את כל רצונותינו וכל תפיסת חיינו לתפיסה אחרת, ולהביט בצד השני במבט של אומנות שאלו הם הנתונים והכוחות שלו.

אבל חלקה השני של המשנה מבוארת כך:
בהשקפה יפה התבטאה הגמרא שאמרה ” נזדמן לו אדם מכוער …”  מסביר התוספות במקום נזדמן הכוונה שאליהו הנביא נקרה לדרכו – משום שראה אותו הקב”ה שמח בתורת רבו וליבו גס עליו, ניסה אותו בניסיון איך להביט ולהסתכל על האדם ולכן לא התכתבה הגמרא בדרך פגישה, שפגש בדרך באותו מכוער…

להתאמן ולהאמין

מלמדת אותנו הגמרא שפעמים רבות בחיינו מנסה הקב”ה לאמן אותנו כדי שיהא לנו שרירי לב חזקים ואמיצים,
וכדי לראות עד כמה האמון והאמונה שלנו חזקה בו, והאם אנו כן מביטים בכל אדם בערכיות ובאומנות או שאנו באים ברטינה וכעס כלפיו.

  • קבעתם שעה משוערת ליציאה בבוקר או לכל אירוע- ואשתך מאחרת בדקות קריטיות שמתבטאת בספיגה והפסד ממון.
  • הילד האהוב שלך לא מתמיד כמו שחלמת ושאפת, ולא עומד ביעדים שהקצבת לו בלימודים.
  • מתחילת הבוקר רק פקקים בכביש ויש איחור מרבי לעבודה ועוד…

כל אלו סוגים של הזדמנויות מזדמנות בחיים, שבהם הקב”ה שולח לנו את אליהו הנביא לראות היאך אתה מתמודד באותה סיטואציה.
האם אתה שולח ברכות וחיוכים לקב”ה או שאתה בא במילים וכעס, ושוכח את הכלי ויצירת האומנות שבך.
על זה אנו מברכים בכל יום “יוצר המאורות”- כל יום ויום הקב”ה יוצר אימון חדש בשבילנו, כדי לבדוק את אמונתנו בו – וכדי שאנו נביט ונחבב את כל יצירותיו.

מחשב מסלול מחדש:

אין דבר העומד בפני הרצון– מבאר לנו שלא כל תנודה וניסיון צריכים לערער לנו את מהלך החיים, הציבור קורא לזה “תהיה חזק אחי”.
אבל יש את המשפט בטל רצונך מפני רצונו – אמנם הגעת לרצון, אבל יש לבטל את אותו רצון ואותה תפיסת חיים שאתה תופס ותתרכך- וזוהי הגדולה של האדם.
עד היום תפיסת החיים שלך היא דייקנות ויציאה בזמנים וכן מידת העצלנות, להיות שאנטי, ותסמיניה הם אי סדר ובלאגן בראש.
הגעת לנקודת ניסיון של עיכוב קטן בפקק.
או קימה בבוקר והתגברות על העצלנות.
פה אתה נמדד בביטול רצונך מפני רצונו.
זה לימדו אותנו ר’ אלעזר ואותו איש מכוער, ר’ אלעזר לאחר שמבין את טעותו בתפיסת החיים שלמד והבין עד כה, ביטל את דעתו וירד מן החמור וביקש מחילה.
באמת ר’ אלעזר הסתכל לפנימיותו וניסה לדון את אותו אדם לכף זכות אבל הבין שטעה וכו’…
וכן אותו אדם מכוער מצד הדין אין היה צריך הוא למחול לרבי אלעזר, שבאמת פגע בו וביצירת אומנות שבו.
אבל ביטל אותו אדם את כל תפיסתו כרגע, ומחל לו אך ורק בגלל כבוד תורתו.
על זה אמר ר’ אלעזר לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא  קשה כארז, – לעולם אל תהא קשה בתפיסות החיים שלך כמו ארז ולא תנסה לשנותם, בטל ותרכך את עצמך כמו קנה ותתאמן להאמין באומנותו של בורא עולם.

הלב ברשות מי

חז”ל אומרים “צדיקים ליבם ברשותם ורשעים ברשות ליבם“.
צדיקים יודעים לשלוט על הלב, שלהם וכשצריך לבטל את תפיסות חייהם הם משנים אותם בקלות וברכות.
אולם רשעים נשארים הם בעמדותיהם ודעתם, ואינם מבטלים את תפיסות חייהם, ובהתאם לזאת קשה להם להסתכל ולהביט בשני במצב של ערכיות ואומנות.

שלום למוחמד

הגמרא מספרת על ר’ יוחנן שהיה מקדים שלום לכל אדם ואפי’ לגוי.
ידוע ששלום זהו אחד משמותיו של הקב”ה, הצליח ר’ יוחנן בהסתכלות להביט בכל אדם ואפי’ בגוי ולראות שם את יצירת האומנות שטבע בו הקב”ה ששמו שלום.

להביט “אין מות”

אדרבא תן בליבנו שנראה כל אדם במעלת חברנו ולא בחסרונם.
אדם שמסתכל במעלותיו של חברו- וגם אם אותם אלה שמורכב לו לחיות ולדבר איתם, הוא מקיים את אותיות האומנות שבהיפוכם הם “אין מוות”.
כל מקום שהולך אותו אדם יסתכל הוא באומנות ובערכיות כלפי השני, ותמיד ימצא אותו אדם חיות וחיים, כי כל הסתכלותו הפך.
ויקרא לעני כל “בן חורין אמיתי“- שהצליח לעבוד ולשנות את טבעו והשקפתו.

“על פי שני עדים יקום דבר”

סיכום יסוד זה מתבסס על שני דברים.
א’ כל מה שאני רואה ומביט בו, אני רואה אותו כיצירה אומנותית.
ב’
כל המקרים שקורים בעולם נועדו ונוסדו כדי לאמן ולנסות אותך, עד כמה אמונתך חזקה לדעת שהכול הקב”ה יצר לך .
על פי שניהם יקום דבר, הביאור הוא שאתה יוצא מאמת לאמיתה, מהאמת ותפיסת החיים שלך לאמת בדרגה יותר גבוהה ושונה כרגע ממה שחשבת.

ובזכות זה נגיע לאמונה השלמה בקב”ה

השיחות החדשות אצלך במייל..