זכות הבחירה

זכות הבחירה

האם בריחה מניסיון זהו מעשה טוב | תלמיד חכם ורועה צאן | האם אתה בוחר ובורח או מחריב |אין הקב”ה מביא ניסיון על האדם אלא אם כן יכול לו | האם אני מכיר את עצמי | מדוע התביעה כלפינו בשוויון לעמודי עולם כמות יוסף והלל | ההבדל בין ניסיון פנימי לחיצוני | מיהו בתחילה בפתח הבית ולבסוף רובץ בו

הרב עמרם סויסהאין לי כסף.

הגמרא במסכת יומא דף לה. מספרת מה קורה כאשר עני עשיר ורשע באים לדין בפני בורא העולם,
העני כשבא לדין שואלים אותו בבית דין של מעלה מדוע לא עסקת בתורה הקדושה?
אותו עני הכין מראש תירוץ ותשובה יפה לאותו יום דין, ואומר “עני הייתי וטרוד במזונותיי הייתי..”
אך בית דין של מעלה משיבים לו
כלום היית יותר עני מהלל שהיה משתכר בזוז חציו למחיה וחציו לשחד השומר בבית המדרש בשביל שיכניסו“.
והנה יום אחד חזר הלל בידיים ריקות הביתה ללא כל שום זוז, ורצה בכל מאודו ללכת ולהשיב את נפשו בתורה.
אותו יום ירד שלג כבד, והלל רצה להיכנס לבית מדרש בשביל להאזין לשיעורו של שמעיה.
השומר כמובן שרק כסף משכנע אותו , לא ריחם ולא חמל על הלל הזקן אפילו באותו היום המקפיא.
ראה הלל שאין סיכוי לשכנע את אותו שומר, עלה לגג בית המדרש בקור העז, והתיישב על ארובת החלון בכדי לשמוע את דברי התורה.
רואים כאן כמה מסירות נפש היה לו להלל בשביל התורה.

עסקים ויאכטות לרוב.

מגיע תורו של העשיר לתת דין וחשבון בבית דין של מעלה.
והנה שואלים את אותו עשיר מדוע ולמה לא עסקת בתורה הקדושה?
העשיר מגיע גם עם תשובה מוכנה מראש ומנסה את מזלו ואומר, הרבה נכסים יש לי וטרוד הייתי בהם..”.
נשמע תירוץ יפה!
אך משיבים לו בית דין של מעלה, כלום היית יותר עשיר מר’ אלעזר בן חסמה!?
ר’ אלעזר בן חסמא מספרים עליו שאביו השאיר לו בירושה צי שלם שמכיל כאלף ספינות, והשאיר לו עוד אלף איים במדינות הים, מבחינת עושר זה עושר מופלג ועצום ובכל זאת היה נודד ממקום למקום עם שק קמח על כתפו וממעיט בעצמו, רק ואך בשביל ללמוד את תורת ה’ .

אני כל היום במראה.

הרשע כשבא לדין הוא כבר מכיר את השאלה מדוע לא עסקת בתורה.
וגם הוא כמובן בא מוכן ואומר “נאה ויפה הייתי וטרוד הייתי בתאוותי ..” ועל זה גם משיבים לו כלום היית יותר יפה מיוסף הצדיק שנתנסה בניסיונות רבים עם אשת אדונו פוטיפר !?
כבר הגיע שלב שהחלה לאיים עליו ואמרה לו אני יעוור את עיניך, אמר לה יוסף הקב”ה פוקח עיוורים, אמרה לו אותה רשעה אני יחבוש אותך בבית האסורים, השיב לה יוסף הקב”ה מתיר אסורים וכן הלאה.
והנה עם כל ניסיונות היופי בכל זאת שמר על עצמו ולמד תורה.
הגמרא מסיימת ואומרת הלל מחייב את העניים, ור’ אלעזר מחייב את העשירים, ויוסף הצדיק מחייב את הרשעים .

מה רוצים מאתנו ???

סיפור מאלף מחזק ויפה בקנה מידה.
אך עולים פה לכל אחד שקורא בסיפור זה של הגמרא שאלות אמתיות, מה רוצים שם בבית דין של מעלה מאותם אנשים, והרי הם לא נבראו ונוצרו עם נשמה כזאת גבוהה וחזקה כמו של הלל, יוסף ,ורבי אלעזר, אז מהי התביעה כלפי אותם עני עשיר ורשע?

שני ביאורים יפים נראים פה לעיננו לבאר

המכנה המשותף בין אותם עני עשיר ורשע, שהממצאים כלפיהם הם שני דברים גשמיים ממון ותאוות.
ושני ממצאים אלו נוצרים ומיוצרים אצל כל אחד ואחד מיום היוולדו,
אין אדם שלא אוהב כסף וכמובן שלכל אדם יש את תאוות הגוף שלו..
לכל אדם ואדם שני ממצאים אלו הם פנימיים ומפעפעים בתוך ליבו, אבל אותם אנשים המוזכרים בגמרא חוץ מתאוותם הפנימית הרגילה פורצת בהם התאווה באופן חיצוני.
משום שהאחד הוא יפה תואר למדי, ובני אדם כאלה נשים מצויות בקרבתן וניסיונותיהם יותר גדולים והאחר הוא אותו עשיר שאצלו גם פורצת תאוות הממון באופן חיצוני .
ולכן הם באים בטענה טובה שהיצר הרע תקף אותם, ולא כמו כל אדם רגיל, אלא באופן יותר אגרסיבי משני כיוונים, גם חיצונית וגם פנימית ולכן זה לא אשמתם שלא עסקו בתורה.
אמנם שאלה גדולה וחזקה אך התשובה יותר חזקה ומדויקת.
התביעה כלפיכם היא לא מדוע לא עסקתם בתורה כמו הלל ויוסף הצדיק.
אלא התביעה בכם שאתם אומרים שלא היה לכם זכות בחירה ככל אדם, הנה מצינו בני אדם שבמחשבה הראשונית שלנו אין להם כלל זכות בחירה משום כל בעיותיהם, ובכל אופן כמו כל בן אנוש ביטלו את עצמם ועסקו בתורתו של הקב”ה.

התרופה והתבלין בשביל להתמודד.

היסוד שלנו על זכות בחירתו של האדם נלמד מהביאור האחר על דברי הגמרא הללו.
בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין …
המפתח שלנו בהצלחה בעולם גם בשביל לחנך ולהראות את הדרך  לילדינו, זוהי התורה שמלמדת אותנו לשלוט על התאוות והמידות הרעות שנוצרו בבריאתו של האדם
ללא מפתח זה העולם היה ג’ונגל אחד גדול, בני אדם היו מתקיימים ללא חוקים בסיסיים, וללא ערך מוספי לחיי אדם, כל אחד היה מנסה לטרוף ולאכול את השני וכן הלאה..
צודקים העני העשיר והרשע שבאים בטענות שהמציאות חייבה אותם להתעסק בתאוות העולם, אבל התשובה האמתית שאנו משיבים להם שאמנם החיסרון בתאוות יש, אבל אומר ה’ אני ידעתי זאת  ולכן בראתי בכוונה את התורה שהיא ממתיקה ואמורה לרסן את התאווה שנבראת אתך.

התורה ניתנה בשלשה מרכיבים חיוניים אש, מים, ובמדבר.

  • המדבר הוא מקום יבש וקשה לגידול אילנות ועצים, וזה בא לרמז לעני שאף על פי כל הקושי התורה ניתנה ומתקיימת במדבר ועל זה הכתוב אומר בלכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה
  • המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך כן התורה משולה למים שהיא מתקיימת אך ורק באלו שלמדים ולא מחשיבים את עצמם כל עצמת הפרנסה והשפע הגשמי בעולם הוא בגלל המים כמו שכתוב יערוף כמטר לקחי תיזל כטל אימרתי קח דוגמא אותו עשיר ללמוד תורה ולהבין שעוצמת עסקיך באוסטרליה הם מהתורה הקדושה.
  • התורה גם ניתנה באש אותם התאוות משולות לאש שאש היא קשה ומחזרת אחרי האדם כך הם כל תאוות האדם שמחזרות אחריו שוב ושוב אותו רשע קח דוגמא ותקיים את התורה אפילו שהנך נמצא באש שעוטפת אותך.

לבחור ולברוח.

ההבנה שלנו עד עכשיו הא שאנו צריכים להתמודד בניסיון ולא למעוד וליפול בו.
אבל יוסף הצדיק מגלה לנו עוד פריצת דרך בהתמודדות בניסיון והיא הבריחה מהניסיון, לפעמים עוצמת התאווה והניסיון אתה יודע שהם גדולים עלייך אז ברח מהם!!

למדים אנו על שני דרכים בהתמודדות הניסיון כל עוד האדם לא נכנס לניסיון ולא הביאו אותו עלייך אז אנא נסה לא להיכנס לתוכו, אלא כאשר אתה כבר בפנים ובתוך הניסיון כמו אותו עשיר ורשע, אז פה נמדדת ההתמודדות שלך בניסיון האם אתה אדם בחירי ויש לך כמובן את זכות וכוח הבחירה בידייך.

בחירה יש בה את האותיות של בריחה.
ללמדניו לפעמים ההתמודדות בניסיון הוא לברוח, ולא להתגרות בכוונה בתוכו.
כמו שמצינו בגמרא שאומרת שאדם שהולך בדרך בכוונה ביודעו שבדרך זה יש נשים שמשילות את בגדיהן בשביל לכבס את בגדיהן, נקרא רשע.
כי פה ההתמודדות הגדולה שלך היא כמו יוסף הצדיק שברח מהניסיון, ולא בחר להיכנס לתוכו.

בהתחלה הוא בכניסה בסוף הוא רובץ

לפתח חטאת רובץ נכתב מאמר זה על היצר הרע.
בהתחלה הוא רק בפתח, אבל אחרי שהסכמת להכניסו בפתח, הוא כבר רובץ בתוכך.
לכן אנחנו צריכים להכיר את עצמינו ולהבין עד איפה אנחנו כן מסוגלים להתמודד עם הניסיון, ואיפה אנחנו לא מסוגלים מכיוון שהוא ממש חזק וקשה וגדול עלינו, ופה אנחנו נתמודד אבל על ידי בריחה מהניסיון, כדי שלא ירבוץ היצר בתוכנו.

שתהיה יפה או מכוערת.

סיפור מאלף מספרת לנו הגמרא בתענית דף כג: על פי ביאורו של הבן איש חי הקדוש:

רבי ישב בבית המדרש ולפניו ישב ר’ יצחק בר אלישיב, שח בפניו ר’ יצחק את צערו שגיסיו משגעים אותו שיצא לעבוד ויפסיק להשתמט כל היום בלימוד התורה, שיסתכל ויראה היאך הם ממולחים בעסקים ומוצלחים בשוק והוא יושב כמו גלמוד ואני ללא כל אמצעים, השיב לו רבי הקדוש אין בעיה אני יתפלל שירדו מנכסיהם, וכך היה לאחר תפילתו של רבי.

למחרת חזר ר’ יצחק לרבי ובכה בפניו עכשיו גיסיו משגעים אותו בכיוון אחר רוצים הם שהוא יעזור להם וישיג להם מזונות והלוואות “..בבקשה ממך רבי תתפלל שוב שיחזרו לעושרם.. “,בירך אותם רבי בחזרה שיחזור עליהם עורם .. וכך היה.
ראה ר’ יצחק שכל ברכותיו של רבי נענות במיידי, ביקש מרבי שוב שייפה את אשתו כי היא לא מקובלת עליו בכזאת כיעור.
בירך אותה רבי בשמה חנה שתתייפה ותעשה מלכת היופי והנה חנה נעשתה יפה מאוד והתחילה מתגנדרת על בעלה “אני יפה .. מסתכלים עלי ..” חזר לרבי וביקש ממנו אנא השב את אשתי כבתחילה מכוערת אבל צנועה וגם בפעם הזאת נענה רבי וחזרה חנה להיות מכוערת.

הכוח בניסיון שלנו מוגבל??

ביאור מדהים על פי יסודו של הבן איש חי:
נתאר את עצמינו עומדים במקומו של ר’ יצחק וכל בקשותינו אשר אנחנו מבקשים מרבי מתקיימים אחת לאחת.
כאשר היינו מבקשים שהאישה שלנו תהייה יפה ומאירה, והיא לעצמה הייתה מתחילה להתגנדר בפנינו, היינו חוזרים לרבי ומבקשים שהאישה תהייה יפה ועם מידות טובות כמו שהיית בכיעורה, ובוודאי וודאי לא היינו מבקשים שתחזור חזרה להיות מכוערת !!?

ההבנה היא מדהימה ומשתייכת ליסוד שביארנו לעיל:

אישה יפה שנולדה יפה ,אוטומט הקב”ה יצר בה כוח חזק של עוצמה בנפש בכדי שתוכל להתגבר ולבטל את היופי הזה כאשר היא נכנסת לניסיונות.
אבל אישה מכוערת שהניסיונות לא מתקרבים אילה ופחות מדברים אליה, עוצמת הכוח בהתגברות על הניסיון הוא חלש פי כמה.
אותה חנה מכוערת אשת ר’ יצחק עוצמת הכוח שבה הייתה נמוכה בשביל להתגבר על הניסיונות, וכאשר הוסיפו לה את דרגת הניסיון שיש באישה יפה שזה היופי, היא כבר לא הצליחה לשמור על עצמה, כי אין בה את הכוח והמשאבים לזה, ואמנם יכול להיות שעוצמת התפילה הייתה כן עוזרת לאותו היום, אבל למחרת שוב הניסיון והיופי רודפים אותה חזרה ואין היא יכולה להתמודד עם הניסיון.

דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא

ביציאת מצרים הקב”ה לא רוצה להוציא את בני ישראל בדרך פלישתים דרך כפרים ערביים מכיוון שיודע הקב”ה שלעם בחירו עם ישראל יש עדיין לב של עבד והם מסוגלים לחזור דרך ארצות נכר ופשוט להיות להם בתור עבדים כי עדיין ליבם נמשך למרות האדון אז אם אתם לא מסוגלים לעמוד בזה הניסיון אני לא מכניס אתכם אליו.

עזרה לניגודים שלנו

בשביל זה הקב”ה נתן לנו אישה שהיא עזר כנגדו היא באה לעזור לנו כנגד הניגודים שלנו כי יש המון ניסיונות בחיים שיש לנו ניגודים שמשפיעים עלינו ואין בנו את הכוח לעמוד מולם לבד לכן ברא עזר שיעזרו אחד לשני להתגבר ולהתמודד מול הניסיונות.

יסודות אלו בחיינו הפרטיים

מקרים רבים בחיים הפרטניים שלנו אנו מגיעים לשפיטה של הזולת אף על פי שאנו יודעים שאותו אדם יהיה לו מאוד קשה להתמודד עם עצם האמירה שאנחנו מייחסים כלפיו:

  • יהודה יודע בוודאות שכאשר הוא מעיר לבנו בפני חבריו, בהן נפגע אנושות והוא אינו יודע להתמודד עם המצב, ובהתאם לזאת קופצות בו מידות רעות וכעסים רבים.
  • אתה מכיר את אשתך בשעת כעסה, ואתה מעז לשחק במצב הזה ולהביאה לידי דכדוך בגלל רצונך להראות את עמדתך בנושא או בנידון.

ועוד מקרים רבים מצינו שאדם יודע שאין כוח בשני להתמודד עם ניסיון כזה או אחר, והוא בכוונה תחילה מכניס לו את אותו ניסיון, הרי אותו רגע אנו עוברים על לפני עיוור לא תיתן מכשול שאתה בעצמך גורם לו לכעוס ולעשות דברים בלתי רצויים .

הכוח בידינו לחמם ולקרר.

כמה כוח יש בידינו בנתינת מחמאה ויחס לזולת, לאישה, ולכל אחד, כמה כוח דרבון וסיוע יכולים מחמאות אלו להפיק ולפעול.
האישה קיבלה הערה בעבודה מהבוס שלה, כמה כוח יש בידיים שלך לתת לה מחמאה ופשוט להצית בה מחדש את התלהבות היום, במקום לומר כן את באמת כן אשמה שאחרת או שעשית משהו דומה.
ביקורת משמעותה ושורשה הוא = קור.
מחמאה משמעותה ושורשה = חום.

הקרבן היחיד שהסכמתי לאכול

שמעון הצדיק מעיד על עצמו שמימיו לא אכל קרבן אשם נזיר חוץ מפעם אחת ויחידה.
טעמו של שמעון הצדיק היה, שמא אותו אדם לא קיבל את נזירותו בלב שלם בפעם השנייה, ולכך קרבנו אינו באמת של אשם נזיר.
חוץ מפעם אחת ויחידה שאכל קרבן מאדם אחד שבא מן הדרום להביא לשמעון הצדיק את הקרבן. שאלו שמעון הצדיק למה אתה רוצה להוריד את שערך היפה בשביל נזירות?
אמר לו אותו אדם הייתי רועה צאן בעדר של אבי והיה רגע שבאתי להשקות את העדר מהנהר, והסתכלתי במים וראיתי את הבועה שלי ,ובתוכה היצה”ר שרוצה להשליט בי את התאוות ,והתחיל להראות לי כמה השיער שלי יפה וגופי נאה.
שראיתי כך, אמרתי לו ” שטן רשע איך אתה מעז לשחק בעולם שלא שלך..” ומיד גזרתי על עצמי נזירות, וגזזתי את שערי.
קם שמעון הצדיק ונשקו על ראשו וקרא עליו  ירבו כמותך בישראל.

המהרש”א הקדוש מבאר את דברי הגמ’ בביאור מתוק ויפה.

תלמיד חכם רועה צאן.

למדנו שכל הרוצה להחכים ידרים אז כוונת הגמרא שאותו אדם הגיע מהדרום, לומר לנו שהיה אותו נזיר תלמיד חכם מופלג רב קהילה גדול, ומזכה את הרבים.
מצווה נקראה לפניו שאביו ביקש ממנו לרעות את צאנו ולא התבייש אותו תלמיד חכם מאותה מצווה, אלא שמח בה אף על פי שבעינינו היא נראית בזויה.

גוף שרירי ושיער מרהיב

והנה שמגיע הוא לנהר התחיל השטן לטמטם את מוחו, ” תגיד לי מה אתה בכלל עושה פה ורועה צאן עוד של אבא שלך תראה איזה שיער יפה וחלק יש לך תראה איזה גוף מדהים יש לך ואתה מבזבז אותו בתפקיד של רב קהילה במקומך הייתי הולך להיות דוגמן ..”.

כשראה כך הבין שהקב”ה הכניס אותו לניסיון גדול, וידע שיש בעצמו את הכוח לעמוד באותו ניסיון, כי לולא זה הקב”ה לא היה מכניס אותו לידי מקרה זה ולכן גזר את שערות ראשו וקיבל על עצמו נזירות.

על זה נשקו שמעון הצדיק על ראשו וקרא עליו את הפסוק כי יהיה נזיר לה’ שהכול פה אצל אותו אדם היה לשם שמיים..

הנה לנו מקרה שאדם שמבין את כוח ועוצמת ההתגברות וההתמודדות על הניסיון שאלוקים נתן לו, ולוקח בעצמו את זכות הבחירה לידיים, ומחליט שאני בן חורין ואני לא מבזבז את זמני בעולם שהוא לא שלי.

ניסן מלשון ניסיון

חודש ניסן זה הוא חודש של ניסיון, זהו חודש שאנו צריכים להכיר את עצמינו עד איפה גודל כוח ההתמודדות שלנו וההתגברות שאנו יכולים לעמוד ולהתמודד מול היצר והתאוות.
ומצד שני להכיר וללמוד איפה אנו לא עוצמתיים וחזקים ששם ההתמודדות שלנו תהא שאנו נברח מהניסיון כמה שיותר רחוק.

ה’ גאל את עם ישראל בניסים ממצרים ורק לאחר מכן התחיל מביא להם ניסיונות על זה אנו אומרים עשרה ניסיונות ניתנסו אבותינו במדבר, כל עוצמת הניסיונות החלו רק לאחר שה’ ראה שיש בכוחם של עם ישראל להתגבר ולהתמודד ממול הניסיון.
אולם לפני שיצאו ממצרים ראה הקב”ה שאין בכוחם להתמודד, מכיוון שהיו שקועים במ”ט שערי טומאה, שם הקב”ה אפילו לא ניסה אותם אלא ישר החיש את הגאולה בעצמו והוציא את עמו ממצריים.             

השיחות החדשות אצלך במייל..